หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ สืบสานประเพณีวิถีไทย
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จัดกิจกรรมติว O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2557
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป