หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ โดยคณะสงฆ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลภาคปฏิบัติในชั้นเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) ปศุสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันมอบพื้นที่ให้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานต่อไป
วันที่ 9-11 พ.ย.2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทั้งระดับชั้น ณ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หลักสูตร EIS เปิดค่าย Computer-Sci-Math Camp 13-14 กุมภาพันธ์. 2559
งานเปิดบ้านเบญจมฯ๒ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ณ พรหมวัฒนาแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559
"คณะกรรมการ โครงการ Read Thailand :อ่านเถิดเด็กไทย... อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่2 มาประเมินโครงการพร้อมกับเยี่ยมชมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อุทยานประวัติศาสตร์ และพระราชวังบางปะอิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2559

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป