หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จัดกิจกรรมติว O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2557
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวา มหาราช "
งานแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป