หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวา มหาราช "
งานแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 การรับการประเมินความพร้อมเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมโครงการ Mini English Program
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ร่วมงานเดินขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ 1-3 ต.ค. 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือบริบูรณ์ทรัพย์
วันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ำวันที่ 12 กันยายน 2557 งานเกษียณอายุราชการ แด่ ท่านผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร ครูธัชกร ตรีนิติ ครูธอร ธวัชศิลปศร และครูแน่งน้อย ธิวรรณรักษ์
กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 (International Day of Peace)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป