หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 9-11 พ.ย.2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทั้งระดับชั้น ณ วัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
หลักสูตร EIS เปิดค่าย Computer-Sci-Math Camp 13-14 กุมภาพันธ์. 2559
งานเปิดบ้านเบญจมฯ๒ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ณ พรหมวัฒนาแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559
"คณะกรรมการ โครงการ Read Thailand :อ่านเถิดเด็กไทย... อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านปีที่2 มาประเมินโครงการพร้อมกับเยี่ยมชมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อุทยานประวัติศาสตร์ และพระราชวังบางปะอิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2559
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสานสัมพันธ์ บ้าน กับโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) มอบรางวัลให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป