หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาทางสังคมและปัญหาการทุจริต
กิจกรรมอบรมยุวชนประกันภัยสำหรับครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โครงการอบรมยุวชนประกันภัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โครงการจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในบริบทสิทธิและหน้าที่" วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 มิถุนายน 2557 >>>ชมภาพกิจกรรม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป