หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเบญจมราาชรังสฤษฎิ์ 2 จัดพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู พร้อมมอบทุนและรางวัลการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่านให้เกียตริมาร่วมในพิธีดังเช่นทุกปี
ขอต้อนรับผู้อำนวยการปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 12 มิถุนายน 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จัดกิจกรรมติว O-NET นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2557

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป