หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) มอบรางวัลให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ร่วมงานเดินขบวนแห่งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2558
แสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ พิศิษฐ์ศักดิ์ ได้รับตำแหน่งเชี่ยวชาญ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน Google Applications) รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
โครงการพัฒนาทีมงาน "สร้างบรรยากาศในการพัฒนาร่วมกัน"
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ณ ภูชรินรีสอร์ท
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดงานเกษียณอายุราชการ ครูวรญา ทวีศักดิ์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป