หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 204/27 
       ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน 204/27 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ 
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ ๑ และ ๓ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลที่ใช้ในการประกวดราคา 
      คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลที่ใช้ในการประกวดราคา คลิก
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้

ชมภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นี่