หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ 
       ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> คลิก
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
       ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ
ประกาศโรงเรยนและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) 
       ประกาศโรงเรยนและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิ
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
      ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) >>
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้

ชมภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นี่