***หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลใบมอบตัวในลิงค์เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวและใบมอบตัวข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั้ง 2 ฉบับ ***
***หมายเหตุ โปรดชำระค่าบำรุงการศึกษา และนำในเสร็จมาในวันรายงานตัว/มอบตัว ***

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here