ประกาศ เรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP, MEP, CLIP ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ใบมอบตัว ดาวน์โหลด ใบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 (DMC)
อ่านเพิ่มเติม