ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบวงจรเพื่อรองรับนโยบายการศึกษา ๔.๐ (ห้อง๓๒๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ **คลิก** คุณลักษณะสินค้า-TOR **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านเพิ่มเติม