รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 *** หมายเหตุ แต่ละชุมนุมจะรับนักเรียนเพียง 20 คนเท่านั้น ยกเว้นชุมนุมที่ความเฉพาะเจาะจงและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะรับนักเรียนมากกว่า 20 คน ให้นักเรียนติดต่อที่ ครูที่ปรึกษาชุมนุมนั้น ๆ โดยตรง ***
Read more

ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
Read more