เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

Previous slide
Next slide

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566