Previous slide
Next slide
ประชาสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บทความ/งานวิจัย ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม

บทความ/งานวิจัย

ประกาศทั่วไป

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567...

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**