ประชาสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บทความ/งานวิจัย ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567ประเภทโควตา นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP), Mini English Program (MEP) และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาคณิตศาตร์ และวิชาฟิสิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม

บทความ/งานวิจัย

ประกาศทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง