Previous slide
Next slide
ประชาสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บทความ/งานวิจัย ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม

บทความ/งานวิจัย

ประกาศทั่วไป

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ ผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีพิเศษ

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**

ประกาศ จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**