ตรวจสอบรายชื่อ

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายสีขนาด 3×4 cm. แต่งกายด้วยเครื่องแบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา จำนวน 1 รูป

2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcrip) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

3. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ต้องนำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด.9) มาแสดงหลักฐานประกอบด้วย

กำหนดการรายงานตัว

เวลา 09.00 – 10.00 น.  นักเรียนหญิงลำดับที่ 1 – 18  นักเรียนชายลำดับที่ 1 – 35

เวลา 10.00 – 11.00 น.  นักเรียนชายลำดับที่ 36 – 90

เวลา 11.00 – 12.00 น.  นักเรียนชายลำดับที่ 91 -135

*** หมายเหตุ ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียนและอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา***

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here