ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567ประเภทโควตา นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567ประเภทโควตา นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP), Mini...

/*! elementor - v3.16.0 - 20-09-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ประจำปีกาศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CILP (เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP, MEP, CLIP ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ใบมอบตัว ดาวน์โหลด ใบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 (DMC)
อ่านเพิ่มเติม