ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)
อ่านเพิ่มเติม