ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP), Mini...

/*! elementor - v3.16.0 - 20-09-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และ CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ใบมอบตัว ดาวน์โหลด ใบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 (DMC)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนในเขตและนอกเขต ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ใบมอบตัว ดาวน์โหลด ใบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 (DMC)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ประจำปีกาศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CILP (เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดาวน์โหลดใบสมัคร
อ่านเพิ่มเติม