ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษCLIP ปีการศึกษา 2565 ใบมอบตัว ใบข้อมูลนักเรียน DMC
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการมอบตัวและรายชื่อห้องเรียนม.1และม.4 ประจำปีการ2565

รายละเอียดการมอบตัว ปีการศึกษา 2565 รายชื่อห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 รายชื่อห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ (CLIP) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 ใบรับรองผลการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม