รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 *** หมายเหตุ แต่ละชุมนุมจะรับนักเรียนเพียง 20 คนเท่านั้น ยกเว้นชุมนุมที่ความเฉพาะเจาะจงและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะรับนักเรียนมากกว่า 20 คน ให้นักเรียนติดต่อที่ ครูที่ปรึกษาชุมนุมนั้น ๆ โดยตรง ***
Read more