ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

LINE OBEC BEN2