ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567...

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

/*! elementor - v3.21.0 - 25-04-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีพิเศษ

/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

/*! elementor - v3.19.0 - 05-02-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม