ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 58 ชุด

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 58 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** อ่านเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนจำนวน6ห้อง(ใต้ตึก324ล.)วงเงิน1,300,000บาท

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** อ่านเอกสารประกวดราคาจ้าง **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านเพิ่มเติม