*** หมายเหตุ แต่ละชุมนุมจะรับนักเรียนเพียง 20 คนเท่านั้น ยกเว้นชุมนุมที่ความเฉพาะเจาะจงและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะรับนักเรียนมากกว่า 20 คน ให้นักเรียนติดต่อที่ ครูที่ปรึกษาชุมนุมนั้น ๆ โดยตรง ***

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here